agencja promocji i reklamy solution opinie

agencja promocji i reklamy solution opinie

Kancelaria nieruchomości, wierząc, nie było innego wyboru w tej sprawie, niezwłocznie spełnione poprzez dostarczenie żądanych zaświadczeń.

Jako bezpośredni i bliższego związku, Sprzedający złożył skargę Rada nieruchomooci twierdząc, że informacje zawarte w tych oświadczeń było „poufne” i że firma naruszyła obowiązek zachowania poufności ze względu na rzecz Sprzedającego. Jak się okazało, oświadczeń nigdy nie zostały wykorzystane w postępowaniach sądowych.

Maklerski nieruchomości, z drugiej strony, zajął stanowisko, że każdy obowiązek zachowania poufności wynikającego ze stosunku Agencja zakończyła się po upływie umowy aukcji. Firma twierdził ponadto, że nawet gdyby istniał obowiązek ustawicznego poufności taki obowiązek nie wyklucza lub w inny sposób ograniczyć dowodów, że maklerski nieruchomości będzie zmuszony dać ramach wezwania lub w procesie zgodnie z Regulaminem Sądu. I wreszcie, firma Realty podkreślić, że nie ma czegoś takiego jak przywilej nieruchomości a klientem, i że w tych okolicznościach błyskawicznych Sprzedawca nie mógł zapobiec firmę od wydawania dowodów w pozwie.

The Real Estate Rada nie przyjęła linię obrony twierdził, że istnieje ciągły obowiązek zachowania poufności, która rozciąga się po wygaśnięciu umowy aukcji. Rada orzekł, że poprzez dostarczanie oświadczeń zarówno maklerski i dwa licencjobiorca naruszył ten obowiązek.

Przywilej prawnik-klient jest pojęciem prawnym, które chroni komunikacji między klientem a adwokatem i utrzymuje te komunikaty poufne. Istnieją ograniczenia co do przywileju prawnik-klient, jak na przykład fakt, że przywilej chroni poufność komunikacji, ale nie na nim informacje. Na przykład, jeśli klient uprzednio ujawnione poufne informacje osobom trzecim, który nie jest adwokatem, a następnie podaje te same informacje do adwokata, przywilej adwokat-klient będzie nadal chronić komunikację z prawnikiem, ale nie będzie chronić informacje przekazywane osobom trzecim.

Artykuł dzięki: http://mbaevent.pl