Marketing

Marketing

Działania marketingowe opierają się przede wszystkim na swego rodzaju promocji, która ma na celu stworzenie stosownego PR danego produktu, firmy, a także producenta i konkretnej usługi, jaka jest konsumentom proponowana. Marketing obejmuje przygotowanie akcji informacyjnej i szeroko rozumianą promocję. Dodatkowo niezbędne okazuje się zbadanie rynku i jego potrzeb.

Artykuł dzięki: