promocje i reklamy w zakladzie fryzjerskim

promocje i reklamy w zakladzie fryzjerskim

Z tego powodu, analogia może być pobierana w przypadku przywileju nieruchomości klientem w czasie istnienia Układu aukcji, w której informacje poufne zostały ujawnione osobom trzecim, takim jak Zarząd Nieruchomości do publikacji zgodnie z warunkami wielu aukcji Umowa serwisowa, ale nie wcześniej takie informacje są podawane do pośrednictwa nieruchomości. W tym przypadku przywilej teoretycznie byłoby chronić komunikację poufnych, a także do podstawowych informacji.

A co do tego, czy obowiązek zachowania poufności rozciąga się poza zakończeniem umowy na sprzedaż jest nadal przedmiotem otwartej debaty, ponownie w przypadku przywilej adwokat-klient nie jest wystarczające uprawnienia do poparcia stanowiska, że ??taki przywilej robi w fakt rozciągać w nieskończoność, więc zapewne analogię można wnioskować, jak również z poszanowaniem czasu trwania obowiązku zachowania poufności, że agent winien Sprzedawcy, o ile taki obowiązek rozciąga się w nieskończoność.

To, w streszczeniu, wydaje się, że stanowisko przyjęte przez Radę nieruchomooci of British Columbia w tej materii.

Oczywiste jest, czy obowiązek zachowania poufności, który wynika z umowy listingu przetrwa wypowiedzenie umowy jest problematyczne obrocie nieruchomościami w zakresie praktycznych zastosowań. Jeśli, na przykład, wpis z Maklerskiego A wygasa, a sprzedający re-list z Maklerskiego B, jeśli nadal istnieje obowiązek zachowania poufności ze strony Maklerskiego A, w przypadku braku wyraźnej zgody ze strony Sprzedawcy Pośrednik pośrednictwa w nim nie może działać jako agent Kupującego na nabycie własności http://www.dogo-dogo.pl Sprzedającego, jeśli ten został ponownie sortowane według Maklerskiego B. Wszystko to dlatego, by lecieć prosto w twarz wszystkich zasad profesjonalnej współpracy pomiędzy nieruchomością Firmy i ich przedstawicieli.
Artykuł dzięki: